PM Stålmontage är ett företag som är verksamt över hela Skandinavien.

Inom företaget finns flera års erfarenhet av tillverkning av stålkonstruktion och försäljning av kompletta stålhallar för olika användningsområden. Vi tillverkar stålkonstruktioner i vårt dotterföretag i Polen.

Alla typer av stålkonstruktioner tillverkas i vår fabrik. Vi arbetar med material av hög kvalitet.

PM Stålmontage AB säljer kompletta byggsatser för byggnader med våra egentillverkade stålkonstruktion. Vi känner inga gränser.

Vi bygger hallar inom alla sektorer. Våra kunder är stora företag, lantbrukare, fordonsindustrin, privatpersoner och många andra.

Vi bygger för alla!